Fördelare

En fördelare används när man bara behöver fördela vatnet tillskilnat mot shunten.