Rörläggning i betongplatta

Sätt fast rören med plastspik i underliggande frigolitlager, lägg på armeringsmattan stripsa fast rören i armeringsmattan lyft upp armeringsmattan lägg under distanser från frigoliten så röret blir hängande under armeringen för en bra ingjutning av rören på detta sätt eliminerar man risken att fören skall flyta upp till ytan. Lägg röret om möjligt i snäckform cc300. ( lägg spiral med cc 600 vänd längst in och gå ut igen samma väg).

nybyggnation betong grund utan rör
nybyggnation betong grund utan rör