På befiltligt golv

Golvvärmekassett

Golvvärmekassetter används när man har ett befintligt golv som man skall lägga golvvärme. Ovanpå golvvärmen läggs trägolv / laminatgolv eller spånskivegolv / plastmatta för torra utrymmen.
Golvvärmekassetterna är i utförande med spår med avstånd 200cc för 17mm rör. Golvvärmekassetterna har 19mm stylolitisolering. Golvvärmekassetter med 200 cc och 17mm rör ger hög komfort, risken med större cc avstånd är att man kan känna av en viss ”randning” i golvet.
Utläggning av golvvärmekassetter på golv.

Lägg ut medföljande vändskivor först , lägg ut hela golvvärmekassetter i bägge ändar kapa till så att mittbiten passar. Lägg ut medföljande frigolitskivor som utfyllnad vid väggar samt på platser där ni inte tänker dra någon golvvärme t.ex. under skåp. Dra ut röret från fördelaren börja lägga mot yttervägg och jobba inåt, tryck ned röret i skårorna arbeta dig tillbaka till fördelaren lämna rör kvar så det blir lätt att ansluta fördelaren. Varje slinga kan som max täcka 18 kvm. Ovanpå Golvvärmekassetterna lägger ni lumppapp ovanpå den en 10mm spånskiva eller 8mm masonitplatta sedan är det bara att lägga golvet enligt golvfabrikantens anvisningar.
Med våra shuntlösningar så går den alldeles utmärkt att använda ihop med det befintliga vattenburna systemet i fastigheten om man t.ex. ska dra in golvvärme i bara ett allrum.

Golvvämekasset med Styrolit
Golvvämekasset med Styrolit